•  
 •  
 

Technical science and innovation

Abstract

The article considers the investigation results of the working process of diesel on light fuel. Consumption of natural resources in the form of hydrocarbon fuels, which is steadily increasing in transport, the number of rolling stock, and combustion products of motor fuels cause environmental pollution. It is shown that the transition to cheaper alternative types of fuel, by its characteristics, not inferior to liquid motor fuels, is one of the options to reduce operating costs and harmful emissions. The scheme of classification of gas systems of fuel transfer is presented: by design of the system of filling and storage of gas; by quantity of the substituted basic fuel in the system of fuel supply; by method of dosing of fuel; by name and place of sending of a control signal; by design of the unit of decrease in pressure of gas; by design and a site of heating devices of a gas stream of a high pressure; by a method of ignition of a gas-air mix; by a method of change of indicators of working process; by an aggregate condition of used According to the results of theoretical and operational research of the gas engine based on a supercharged diesel engine: the necessity of using a gas injector power supply system has been established; the power and torque of the gas engine created on the basis of a supercharged diesel engine practically do not differ from that of the diesel engine, which is explained by a relatively high degree of compression for engines with spark ignition (ε=2); it has been shown that in the long term it is possible to use gas supply systems under pressure directly into the engine cylinder. As a result, the most affordable commercial alternative fuel for road transport in Uzbekistan turned out to be natural gas.

First Page

19

Last Page

27

DOI

https://doi.org/10.51346/tstu-01.20.1-77-0047

References

 1. Grafov P.O. Stimulirovanii primeneniya prirodnogo gaza v kachestve motornogo topliva v nekotorix stranax mira (dannie 1999-2002 gg.) / P.Grafov // AvtoGazoZapravochniy Kompleks + Alternativnoe toplivo, 2015. №1. S. 66-69.
 2. Lotko V., Lukanin V.N., Xachiyan A.S. Primenenie alternativnix topliv v dvigatelyax vnutrennego sgoraniya. – M.: MADI (TU), 2000. – 311 s.
 3. Matmurodov F., Sobirov B., Tulanov I., Mirzaabdullayev J., Khakimov J., Daminov O. Mathematical Modeling of the transfer of energy forces from the engine through hydro transmission and hydro differential to executive bodies. // World Journal of Mechanics (Web of Science). – USA, Scientific Research Publishing, 2019; P. 105-112.
 4. Xakimov J.O., Mirzaabdullaev J.B., Muxammadjonov M.N. Analiz vozmojnosti ispolzovaniya prirodnogo gaza s tselyu snijeniya teplovix nagruzok v porshnevix dvigatelyax i uluchsheniya ix ekologicheskix pokazateley. // Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Avtomobile- i traktorostroenie”. – Minsk, 21-24 may 2019 g. S. 146-149.
 5. Matmurodov F.M., Daminov O.O., Mirzaabdullayev J.B., Hakimov Zh.O. Mathematical modeling of transfer of the moment from the engine to the executive mechanism. – Austria, Vienna. “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. // European science review (Scientific journal). 2017 (March–April); № 3–4. P. 75-77.
 6. Tulaev B. Matematicheskoe modelirovanie protsessov teploobmena v DVS. Monografiya. – T.: Adabiyot uchquni, 2018 yil, – 176 b.
 7. Bazarov B.I. Nauchnie osnovi energo-ekologicheskoy effektivnosti ispolzovaniya alternativnix motornix topliv. Dis. … dokt. texn. nauk. – Tashkent: TADI, 2006. – 302 s.
 8. Tulaev B., Xakimov J.O., Daminov O.O. Matematicheskaya model gazoballonnogo avtomobilya s dvuxtoplivnoy sistemoy pitaniya. // J: Texnicheskie nauki i innovatsiya, 2019. №1(01), S. 44-49.
 9. Daminov O.O., Mirzaabdullaev J.B., Xakimov J.O. Texniko-ekonomicheskoe obosnovanie perspektivi primeneniya vodoroda v kachestve topliva DVS. // J: Sotsialno-gumanitarnie nauki v sisteme obrazovaniya, 2019. №2, S. 94-100.
 10. Dvigateli vnutrennego sgoraniya. V 3 kn. Kn. 1. Teoriya rabochix protsessov: Uchebnik dlya VUZov / Lukanin V.N., Morozov K.A., Xachiyan A.S. i dr./ Pod red. Lukanina V.N. i Shatrova M.G. – 3-e izd., pererab. i ispr. – M.: Visshaya shkola, 2007. – 479 s.: il.
 11. Bechtold R.L., Wilcox G. An Assessment of the Infrastructure Required to Refuel a Large Population of Natural Gas Vehicles. //SAE Technical Pap. Ser. № 892068, 1989. 23 p.
 12. Development of oxygen sensor for compressed natural gas engine. / Kubota Hiroshi, Fujita Hiroyuki, Okawa Teppei, Muzitani Akio // JSAE Rev. 2000: 21: №2. P. 241-263.
 13. Dual fuel engine, which utilizes valve lubricant as a pilot fuel. Patent №5870978 SSHA, MPK6F02B7 / 06 / Willi Martin L., Wu Min, Fischer Seffrey T.; Caterpillar Inc. - №79350; Zayavl. 15.05.98; Opubl. 16.02.99; NPK 123/27.
 14. Erdgas-mobil Multiplea Fiat Bupower // AMZ: Auto, Mot., Zubehor, 2000; 88: №9. P. 40-41.
 15. Eroxov V.I. Sistemi vpriska topliva legkovogo avtomobilya. – M.: Transport, 2002. – 174 s.
 16. Tulaev B.R., Xakimov J.O., Mirzaabdullaev J.B. Matematicheskaya model peremesheniya reyki toplivnogo nasosa dvigatelya vnutrennego sgoraniya. // East European Scientific Journal. (Warsaw, Poland). №2 (30), 2018. part 2. P. 66-68.
 17. Pat. 2211360 RF, MPK 7 F 02 M 21/04, F 02 V 69/04. Dvuxtoplivnaya sistema pitaniya dlya gazovogo DVS / N.G. Pevnev, A.V. Trofimov, I.V. Xamov (RF) // Otkritiya. Izobreteniya, 2018. №24.
 18. Pevnev N.G. Dvuxtoplivnaya sistema pitaniya karbyuratornogo dvigatelya / N.G.Pevnev, A.P.Elgin // Avtomob. dorogi Sibiri: Sb. dokl. mejdunar. nauch.-texn. konf./ SibADI. – Omsk, 2016. S. 495-497.
 19. Pevnev N.G. Signalizator minimalnogo rezerva gaza v ballone avtomobilya / N.G. Pevnev, A.K. Gavrilov, L.N. Buxarov // Avtomob. Transport, 2010. №10. S. 38-39.
 20. Perspektivi primeneniya mikroelektronnix sistem toplivopodachi i upravleniya DVS pri zamene jidkogo topliva na gazovoe. / Krupskiy M.G., Kuzin V.E., Kuyanov Yu.F. // Vestnik mashinostroeniya, 2000. №7. S. 31-33.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.