•  
  •  
 

Technical science and innovation

Abstract

This article is presented an overview of hydro mechanical and electromechanical processes. Little attention was paid to the study of these two areas at the same time. The two directions above are the results of a simultaneous study. A joint study of these components of a single process received little attention. In conclusion, conclusions are drawn on the effect of AER (automatic excitation regulator) on the damped operational parameters and ensuring the stable operation of hydropower plants. The results can be used in the reconstruction of existing and designing new pumping stations, so transients are considered for a certain range of variation of these parameters. One of the difficult modes is to reduce the voltage on the tare of the station,especially on the system buses. The analysis shows that a decrease in voltage on the system buses by more than 8% leads to the output of the LED out of synchronism, if during this period for some reason the ARV of the machine is turned off. The characteristics of transients with a decrease in voltage on the system tires by 2% are given.

First Page

230

Last Page

235

DOI

https://doi.org/10.51346/tstu-01.19.4.-77-0041

References

1. Allaev Q.R., Hohlov V.A., Siddiqov R.A., Perexodnie prosessi nasosnix stansiy /Pod red Prof M.M. Muhammadiyev. - «Fan texnologiya». 2012. 226 s.

2. Allaev Q.R., Hohlov V.A. Upravleniye energogidravlicheskimi rejemami krupnix nasosnix stansiy Vestnik TDTU, 2005 № 3. S. 64-70.

3. Lezonov B.C. Ekonomiya elektroenergii v nasosnix ustanovkax М:Energoizdat, 1991.144

4. Morozov A.N. Ob usloviyax vozmojnogo primeneniya sovershennыx sposobov poliva v sovremennыx usloviyax. Tashkent. Sbornik tezisov dokladov konferensii "Problemы i puti formirovaniya ekonomicheskix vzaimootnosheniy vodnogo i selskogo xozyaystva v usloviyax razvitiya rыnochnыx reform", 20-21 dekabrya 2004 goda US AID, AED i SANIIRI.

5. Generalnaya Sxema kompleksnogo ispolzovaniya i oxranы vodno-zemelnыx resursov Respubliki Uzbekistan na period do 2005 goda. "Vodproekt", Tashkent, 1992.

6. Xoxlov V.A. Energosberegayuщie rejimы rabotы nasosov i nasosnыx stansiy s dlinnыmi truboprovodami. /Diss. dokt. texn. nauk. Na pravax rukopisi – Tashkent. 2009. 253s.

7. Allaev K.R., Xoxlov A.V., Xoxlov V.A. Razrabotka normativov energopotrebleniya i energosberegayuщix texnologiy nasosov i nasosnыx stansiy. /Sbornik nauchnыx statey «Aktualnыe problemы obespecheniya integratsii nauki, obrazovaniya i proizvodstva», Tashkent, 2008 C. 459.

8. Allaev K.R., Xoxlov A.V., Xoxlov V.A. Teoreticheskie osnovы issledovaniya elektro-i gidromexanicheskix perexodnыx protsessov v elektricheskix sistemax, soderjaщix nasosnыe stansii // Problemы energo- i resursosberejeniya. 2007-№2, S. 10-16.

9. Nasosi i nasosnыe stansii. /Pod red. Chebaevskogo V.F. M.:Agropromizdat, 1989. 416s.

10. Nurmatov O.YO. Analiz dlitelnыx perexodnыx protsessov v energeticheskoy sisteme pri nebalanse aktivnoy moщnosti // Mejdunarodnыy sbornik nauchыx statey «Energeticheskie elektrotexnicheskie sistem». Vipusk №4 Magnitogorsk, 2017 st. 121-131

11. Nurmatov O. Yo. Analysis of continuances transition processes at abrupt power no balance. //International Journal of Technical Sciences. 2019, vol. 1, issue 3, pp. 15-19

12. Nurmatov O.YO. Analiz rejemov raboti sinxronnыx dvigateley nasosnыx stansiy kak regulyatorov nagruzki elektricheskoy sistemы // Problemi energo- i resursosberejeniya. 2018-№4, S. 116-121

13. Elektricheskie sistemi. Avtmatizirovanie sistemi upravleniya energosistem. Pod.red. V.A. Venikova. M; «Visshaya shkola», 1979, 448 s.

14. I.V. Litkens, V.I. Pugo. Kolebatelnie svoystva elektricheskix sistem. M; «Energoatomizdat», 1988, 215 s.

15. S.A. Sovalov, V.A. Semenov. Protivoavariynoe upravlenie v energosistemah. M; «Energiya». 1988, 415 s.

16. Elektricheskie sistemi. Upravleniya perexodnimi rejimam elektroenergeticheskix sistem. M; «Visshaya shkola», 1982, 247 s.

17. A.I. Voldek. Elektricheskie mashini. L; «Energiya», 1974, 840 s.

18. V.A.Stroev, N.G. Filippova, T.I. Sheluhina. Issledovanie perexodnih processov i ustoychivosti slojnix reguliruemix elektroenergeticheskix sistem. Ucheb. posobie. M. MEI, 2003, 65 s.

19. R.V. Okorokov, G.A. Pershikov, S.V. Smolovik. Osnovы perehodnix processov elektroenergeticheskix sistem. Konspekt lekciy. CHastь II, Sankt-Peterburgskiy politehnicheskiy universitet, 2003, 76 s.

20. M.G. Ahmatov. Sinhronnie mashini. Specialinыy kurs. M; «Visshaya shkola», 1984, 135 s.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.