•  
  •  
 

Technical science and innovation

Abstract

In article is considered possibility of the catalytic conversion and chemosorption of the products of the incomplete combustion on actuated oxides alkaline, alkaline earth and amphoteric metal and metal with connecting valence sufficient as iron and manganese, bring about forming the join metal at peelings of the gas flow from products of the incomplete combustion. It is determined that in process chemosorption is formed join metal, which is accumulated in time sorption-catalytic system. The studied mechanism of the oxidation of the products of the incomplete combustion on oxides alkaline, alkaline earth, amphoteric metal and metal with connecting valence, as iron and manganese containing systems. Physics-chemical and spectral analysis is installed that, at xemosorbtion of the products of the incomplete combustion ion Mn4+, Mn3+ and Fe3+ moves over to undermost valence of the condition and form to salts. It is revealed that clear industrial gas surge from products of the incomplete combustion on easy porous have eaten metallic oxides with manganese by concoction is accompanied simultaneous increase being kept in him metal in the manner of metal of the organic join

First Page

76

Last Page

83

DOI

https://doi.org/10.51346/tstu-01.19.2.-77-0023

References

1. Turabjanov S.M. Oxrana okrujayushey sredi i puti resheniya ekologicheskix problem v Uzbekistane. // Nauchno-texnicheskiy jurnal «Problemi energo - i resursosberejeniya» 2002. №1-2 S.189-200.

2. Eshmuxamedov M.A., Abidov B., Badriddinova F.M. Gidrotozalash katalizatorini zararli qo‘shimchalardan filtrlash sistemasi yordamida himoyalash ToshDTU Xabarlari 2009 y. // Vestnik TashGTU. №1-2. 204-206 b.

3. Eshmuxamedov M.A, Salimov N., Dustkobilov D., Safaev M. Vosstanovleniye dioksida ugleroda s primeneniem vozobnovlyaemix istochnikov energii. // Ximicheskaya texnologiya-«XT-12». Materiali regionalnoy sentralno- aziatskoy mejdunarodnoy konferensii po ximicheskoy texnologii. Moskva-2012 g. S. 348-351

4. Turaxodjaev N., Axrorov B., Safaev M., Toshpulatov M. Ximicheskoe svyazivanie dioksida seri soedineniyami margansa. // Materiali Mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferensii «Resurso- i energosberegayushie, ekologicheski bezvrednie kompozitsionnie materiali». 19-21 sentyabrya 2013 g. S.242.

5. Safaev M., Abdukarimova S., Osmanova K., Eshmuxamedov M. Gazoximicheskiy metod sinteza soley metallov. // Materiali Mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferensii «Resurso- i energosberegayushie, ekologicheski bezvrednie kompozitsionnie materiali». 19-21 sentyabrya 2013 g. S. 250.

6. Mirzaraximov M.S., Safaev M.M., Abduraximov M., Abduvaliev F., Yuldashev R.X. Kataliticheskiy metod dookisleniya produktov nepolnogo goreniya uglerod-uglevodorodnogo topliva. // Materiali Respublikanskoy nauchno -texnicheskoy konferensii «Ingredienti iz mestnogo i vtorichnogo sirya dlya polucheniya novix kompozitsionnix materialov». Tashkent: TashGTU 10-11 aprelya 2014 g. S. 190.

7. Eshmuxamedov M.A., Safaev M.M. Texnologicheskie vozmojnosti polucheniya fosfornoy kisloti putem ximicheskogo prevrasheniya oksidov seri i prirodnix fosforitov. Innovatsiya-2016. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman - Toshkent, 2016. S. 94-95.

8. Musaev A.N., Safaev M.M. Texnologiya oblagorajivaniya benzinov. Monografiya- Tashkent: TashGTU, 2014 g. S. 57.

9. Vaysman YA.I., Korotaev V.N., Petrov YU.V. «Poligoni deponirovaniya tverdix bitovix otxodov». Permskiy gosudarstvenniy texnicheskiy universitet - Perm: 2001g. S.150.

10. Eshmuxamedov M.A., Salimov N.S., Safaev M.M., Mengliev A., Yunusova Z.X. K ochistki dimovix gazov ot dioksida ugleroda iz promishlennix vibrosov i ego utilizatsiya // Vestnik TashGTU. №4, 2013 g. S.141-145.

11. Safaev M.A., Mirzaraximov M.S., Safaev M.M. Texnologiya ochistki gazovix vibrosov:, monografiya-Tashkent: TashGTU, 2014g. S.77-78.

12. Eshmuxamedov M.A., Safaev M.M. Texnologicheskie vozmojnosti polucheniya fosfornoy kisloti putem ximicheskogo prevrasheniya oksidov seri i prirodnix fosforitov INNOVATSIYA-2016. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent 2016. Ilmiy maqolalar to'plami. 2-seksiya. 94-95 b.

13. Eshmuxamedov M.A., Muxamedjanov M., Qodirov D.T., Safaev M.M. Obezvojivanie i obezzolivanie pirokondensata s primeneniem kompozitsii reagentov Respublikanskoy nauchno-texnicheskoy konferensii «Sovremennie texnologii polucheniya i pererabotki kompozitsionnix i nanokompozitsionnix materialov». GUP «Fan va tarakkiyot» TashGTU. 25-26 maya 2017 g. S.113-115.

14. Eshmuxamedov M.A., Safaev M.M., Badriddinova F.M., Xojibolaev Yo.Yu. Poluchenie sulfata ammoniya visshix sortov iz kompozitsii gazov piroliza uglya. konferensii «Sovremennie texnologii polucheniya i pererabotki kompozitsionnix i nanokompozitsionnix materialov». GUP «Fan va tarakkiyot» TashGTU. 25-26 maya. 2017 g. S. 115-116.

15. Eshmuxamedov M.A., Safaev M.M, Muxamedjanov M.M., Oripova L.N. Vozmojnosti polucheniya sintez gaza metodom parovoy konversiey uglevodorodov ugleximicheskogo proisxojdeniya konferensii «Sovremennie texnologii polucheniya i pererabotki kompozitsionnix i nanokompozitsionnix materialov». GUP «Fan va taraqqiyot» TashGTU. 25-26 maya 2017 g. S. 110-112.

16. Eshmuxamedov M.A., Safaev M. M., Salimov N.R., Anvarova Z.B. Pererabotka dioksida ugleroda videlennix iz vibrosov energeticheskix ustanovok. Konferensii «Sovremennie texnologii polucheniya i pererabotki kompozitsionnix i nanokompozitsionnix materialov». GUP «Fan va tarakkiyot» TashGTU. 25-26 maya 2017 g. S. 66-67.

17. Eshmuxamedov M.A., Mavloniy M.E., Nurmanova G.K., Turabekova U.M. Ekstragent dlya ochistki produktov pishevoy promishlennosti. “Oziq-ovqat va kimyo sanoatida chiqindisiz va ekologik samarador texnologiyalarni qo‘llash” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Namangan, 2017 yil 14 mart, 82-84 b.

18. Nurmonov S.E., M.A.Eshmuxamedov, Kasimova M.A., Soliev M. Kataliticheski-sorbsionnaya sistema vtorichnogo proisxojdeniya dlya ochistki gazovix vibrosov. «Oziq-ovqat va kimyo sanoatida chiqindisiz va ekologik samarador texnologiyalarni qo‘llash» Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Namangan, 2017 yil 14 mart, 42-45 b.

19. Nurmanov S.E., Kasimova M.A., Eshmuxamedov M.A., Turabekova U.M. Oziq-ovqat mahsulotlarini quritish jarayonini samaradorligini oshirish yo‘llari. “Oziq-ovqat va kimyo sanoatida chiqindisiz va ekologik samarador texnologiyalarni qo‘llash” Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Namangan, 2017 yil 14 mart, 61-64 b.

20. Eshmuxamedov M.A., Nurmanov S.E., Fayzullaeva M.F. «Razrabotka texnologii aktivirovaniya sorbsionnoy sistemi dlya ochistki vibrosov ot dioksida seri». O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Temiz davlat universiteti. Akademik A.G‘. G‘anievning 85 yilligiga bag‘ishlangan “Analitik kimyo fanining dolzarb muammolari V–Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 26-28 aprel 2017 yil. Termiz.”

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.