•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Articles

PDF

Irrational Rotations and Their Coding
Akhtam Dzhalilov and Sobir Bobokulov

PDF

Modelling and Analysis of Vivaldi Antenna Structure Design for Broadband Communication Systems
A.F. Bekimetov, S.G’. Bobojanov, B.G’. Samandarov, and V.A. Kuchkarov

PDF

Development of Smart City Model: Smart Bus System Model
Marks Matyakubov and Onakhon Rustamova

PDF

Experimental Validation of Radiator Effectiveness
Jamshid Mavlonov and Sanjar Ruzimov