•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

Recently, our domestic enterprises, as their products are being promoted to the sales markets, increasingly face the stringent requirements of the domestic and foreign markets in relation to the quality of products and services. Establishment of a management strategy and quality assurance A fundamental change in the attitude of improving the quality of our country for the present stage of social and economic transformation of the entire life of the population is an urgent state task.

First Page

112

Last Page

116

References

1. Axmedov B.M., Ismatullayev P.R., Turobjonov S.M., Yusupov E.D., Turayev Sh.A. Osnovi sistemi menedjmenta kachestva. Uchebnoye posobiye. IPTD “Uzbekistan”, Tashkent 2009. -208 s. 2. Dovbnya,A.A., Poyedinshchikov I.I. Otsenka effektivnosti menedjmenta v realizatsii tseli politiki v oblasti kachestva // Standarti i kachestvo. - 2014.-№3.- S.12-13. 3. Kachestvo produktsii - osnova effektivnosti proizvodstva. [Elektronniy resurs] // Stati. – Elektron. dan. - Rejim dostupa: http://www.advokatmos.ru/article/kachestvo-produkcii.htm. – Zagl. s ekrana. 4. Levshina V.V. Formirovaniye sistemi menedjmenta kachestva vuza: Monografiya / V.V. Livshina, E.S. Buka. – Krasnoyarsk: SibGTU, 2004. – 324 s. 5. Julina Ye.G., Gugelev A.V., Jdanov S.A. Konkurentosposobnost otechestvennix predpriyatiy: razvitiye i standartizatsiya upravleniya. Saratov: Saratovskiy sotsialno-ekonomicheskiy institut (filial) REU im. G.V. Plexanova, 2017. 180 s.

Share

COinS