•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

The article analyzes foreign impurities in cotton, and their separation from cotton.

First Page

74

Last Page

76

References

1. Kudratov A.K.,Sosnovskiy Yu.S, Gaybullayev R. Paxta changini silikozaviy xavfliligini paxtani yetishtirish, tayyorlash va dastlabki ishlov berishning zamonaviy sharoitlarida tadqiq qilish. // Toʻqimachilik muammolari. №3. Toshkent. 2006. 2. Jabborov Gʻ.J., Otametov T.U., Xamidov A.X. Chigitli paxtani ishlash texnologiyasi. Toshkent. Oʻqituvchi. 1987. 327 b. 3. Xojiyev A., Dadajonov A. Tebranuvchi toʻrli sirtlarning paxtani tozalash samaradorligiga taʼsiri. // ToshTYMI axboroti. - Toshkent, 2007. - №2. – B. 95 – 101.

Share

COinS