•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

This article seeks to develop a methodology for determining the optimal recalibration interval of measurement. As a result of analysis, the authors argue that the correct and most effective method is the use of primary recalibration interval SI as a result of the forced trials. The authors proposed a method for use calibration intervals based on the results of the forced trials, which as a criterion of the rated value of the probability measure used metrological serviceability of the component at the time of calibration.

First Page

61

Last Page

64

References

1. Sergeyev, A. G. Metrologiya : ucheb. / A. G. Sergeyev. – M. : Logos, 2005. – 272 2. RMG 74–2004. GSI. Metodi opredeleniya mejpoverochnix i mejkalibrovochnix intervalov sredstv izmereniy. 3. MI 2554–99. Gosudarstvennaya sistema obespecheniya yedinstva izmereniy. Teploschetchiki. Metodika ispitaniy s tselyu podtverjdeniya mejpoverochnix intervalov. Obshchiye trebovaniya. 4. Doroxov, A. N. Obespecheniye nadejnosti slojnix texnicheskix sistem : ucheb. / A. N. Doroxov, V. A. Kernojitskiy, A. N. Mironov. – SPb. : Lanь, 2011. – 352 s.

Share

COinS