•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

The influence of the process of oxidation of engine oils on engine performance is analysed in this paper. Among the many properties that underpin the assessment of quality lubricants, detergents is an important property.

First Page

50

Last Page

53

References

1. Ostrikov V.V. O.A.Kleymenov, V.M.Bautin. Smazochnie materiali i kontrol ix kachestva v APK – M. : Rosinformatex, 2008. – 172 s. 2. Ostrikov V.V. i dr.Toplivo i smazochnыe materiali : uchebnoye posobiye – Ufa, 2011. 3 M.A. Grigorev i dr. Kachestvo motornogo masla i nadyojnost dvigateley . – M. : Izd-vo standartov, 2009. –232 s. 4. Baltenas R, Safonov A., A.I.Ushakov, V.Shergalis Motorne masla, Alfa-Lyub Moskva-Sankt-Peterburg, 2004g.

Share

COinS