•  
  •  
 

Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent

Abstract

The article analyzed the influence of the process of oxidation of engine oils on engine performance. Among the many properties that underpin the assessment of quality lubricants, detergents is an important property.

References

1. Ostrikov V.V. O.A.Kleymenov, V.M.Bautin. Smazochnie materiali i kontrol ix kachestva v APK – M. : Rosinformatex, 2008. – 172 s. 2. Ostrikov V.V. i dr.Toplivo i smazochnie materiali : uchebnoye posobiye – Ufa, 2011. 3. M.A. Grigorev i dr. Kachestvo motornogo masla i nadyojnost dvigateley . – M. : Izd-vo standartov, 2009. – 232 s. 4. Baltenas R, Safonov A., A.I.Ushakov, V.Shergalis Motornie masla, Alfa-Lyub Moskva-Sankt-Peterburg, 2004g.

Share

COinS